Archiwum Biuletynów 2012

pdf.gif  12 - Wieloletnie Ramy Finansowe UE na lata 2014-2020
pdf.gif  11 - Ochrona konsumentów w UE
pdf.gif  10 - Jednolity Rynek UE
pdf.gif  09 - Obywatelstwo w UE
pdf.gif  08 - Erasmus i inne źródła finansowania studiów za granicą
pdf.gif  07 - Prezydencja cypryjska
pdf.gif  06 - Szkolnictwo zawodowe w UE
pdf.gif  05 - Fundusze na finiszu
pdf.gif  04 - Europejska Inicjatywa Obywatelska
pdf.gif  03 - Europejskie stolice kultury 2012
pdf.gif  02 - Rok 2012 - Rokiem Aktywności Osób Starszych
pdf.gif  01 - Prezydencja duńska

 

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.