STUDIA W UNII EUROPEJSKIEJ

STUDIA W UNII EUROPEJSKIEJ

Swobodny przepływ osób (mobilność) to jedna z podstawowych swobód gwarantowanych przez prawo unijne.

Mobilność umożliwia ludziom zdobywanie wiedzy, przełamuje bariery między ludźmi, wpiera naukę języków obcych, wyzwala procesy zmiany i modernizacji dzięki stawianiu pod znakiem zapytania dotychczasowych sposobów postrzegania rzeczywistości.

Obywatele Unii Europejskiej mogą udać się do innego państwa członkowskiego, aby tam pracować świadczyć lub otrzymywać usługi, założyć firmę, osiedlić się po przejściu na emeryturę – a także studiować.

W kwestii podejmowania studiów za granicą, każdy obywatel Unii Europejskiej, ubiegając się o miejsce na zagranicznej uczelni, podlega takim samym zasadom rekrutacji i korzystania z oferty edukacyjnej, jak obywatele danego kraju. Należy jednak przy tym pamiętać, że zasady studiowania i podejmowania nauki w krajach wspólnotowych różnią się w zależności od kraju.  Jeśli chcesz podjąć studia na jednej z europejskich uczelni, pamiętaj o:

  • sprawdzeniu warunków oferowanych przez daną uczelnię,
  • uzyskaniu certyfikatu językowego – niektóre uczelnie wymagają znajomości języka studiów,
  • sprawdzeniu uznawalności dyplomów akademickich – nie są one uznawane automatycznie we wszystkich krajach Wspólnoty.

 

Studia za granicą stały się ważnym atutem na dzisiejszym rynku pracy. Finansowanie studiowania za granicą umożliwiają programy unijne. Co roku tysiące studentów, stażystów, uczniów i uczących się dorosłych, a także nauczycieli i specjalistów innych dziedzin poznają nowe środowisko i rozwijają umiejętności językowe dzięki uczestnictwu w programie
Erasmus +.

Program Erasmus+, uruchomiony w 1987 roku, jest sztandarowym europejskim programem o charakterze edukacyjno-szkoleniowym na rzecz mobilności i współpracy nie tylko w szkolnictwie wyższym, ale także w sektorze edukacji i kształcenia zawodowego.

W nowym budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027 zaplanowano na program Erasmus + przeznaczono 28 miliardów euro, czyli aż o 13 miliardów więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej, a projekty mobilnościowe ma wesprzeć 70% tej sumy.  Erasmus + łączy wszystkie inicjatywy, które dotychczas działały niezależnie, takie jak programy sektorowe LLP, Erasmus Mundus, Tempus, "Młodzież w działaniu" oraz - po raz pierwszy - program mający na celu rozwijanie inicjatyw związanych ze sportem. Wszystkie te komponenty staną się akcjami programu. W budżecie Erasmus+ na rok 2020 dla sektora ,,szkolnictwo wyższe” przeznaczono łączną kwotę dofinansowania sięgającą blisko 67 milionów euro, a w projektach mobilnościowych wzięło udział blisko 29 tys. studentów. 

 Więcej informacji na temat Erasmus + można znaleźć na https://erasmusplus.org.pl/ oraz https://ec.europa.eu/assets/eac/factsheets/factsheet-pl-2020_en.html

 

Stypendia na studia za granicą można uzyskać również z Funduszu Wyszehradzkiego (do państw tzw. Grupy Wyszehradzkiej należą – Węgry, Słowacja, Republika Czeska oraz Polska)  https://www.visegradfund.org/apply/grants/

Praktyki zawodowe dla studentów, studiujących nauki ekonomiczne można uzyskać w ramach stowarzyszenia aiesec (www.aiesec.org).

Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk posiada także IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Oprócz tego organizacja wspiera kontakty studentów z potencjalnymi pracodawcami poprzez organizację warsztatów CaseWeek. Szczegółowy opis działalności na http://iaeste.pl/v2/pl/o-nas/jak-dziaamy.html

Programy wymian studenckich są współfinansowane także z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – taką inicjatywą zajmuje się na przykład niemiecka organizacja DAAD. Więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/

 

Strony internetowe :

Europejski Portal Młodzieżowy – linki do stron z informacjami o nauce, pracy, wolontariacie i prawach młodzieży w 30 państwach europejskich plus sprawdzone strony dla podróżujących oraz szukających informacji o UE – http://www.europa.eu/youth

EURES – Europejski Portal Mobilności Zawodowej zawiera praktyczne informacje o warunkach, przepisach i zasadach pracy za granicą oraz ofert pracy w całej UE i możliwość umieszczenia własnego życiorysu w bazie - http://ec.europa.eu/eures/ 

Portal Twoja Europa – praktyczne informacje o życiu i prowadzeniu działalności gospodarczej w poszczególnych państwach UE – http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm

SALTO – wspiera animatorów młodzieżowych, informuje, organizuje szkolenia międzynarodowe – https://www.salto-youth.net/

Języki i Europa – źródło informacji o językach europejskich – http://europa.eu/languages

Studiowanie w Europie - www.study-in-europe.org

 

Jeżeli szukasz możliwości dla siebie – skontaktuj się z naszym Punktem europedirect-poznan@irpoznan.com.pl . Zapraszamy!

 

 

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.