Prognoza gospodarcza z zimy 2024 r.

Nowe techniki genomowe:

KE zatwierdza polski program pomocy państwa o wartości 300 mln euro

Europejskiego planu walki z rakiem

Porozumieniew sprawie jaśniejszego etykietowania i lepszego składu

Ocena programu „Horyzont 2020"

Życzenia

Dobre, bo z Europy

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.