Wiosenna prognoza gospodarcza na 2022 r.: rosyjska inwazja próbą odporności gospodarczej UE

Nowa strategia UE na rzecz ochrony i wzmocnienia pozycji dzieci w internecie

KE przyjmuje surowsze przepisy regulujące usługi finansowe online

Zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci: KE proponuje nowe przepisy chroniące dzieci

KE ustanawia korytarze solidarnościowe, aby pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych

Komisja stopniowo wycofuje tymczasowe ramy pomocy państwa w związku z COVID-19

KONFERENCJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY ZAKOŃCZYŁA PRACE

KOMISJA ZWIĘKSZA BUDŻET PROGRAMU „HORYZONT EUROPA” W CELU WSPARCIA INNOWACJI EKOLOGICZNYCH, ZDROWOTNYCH I CYFROWYCH ORAZ POMOCY PRZESIEDLONYM NAUKOWCOM Z UKRAINY

KOMISJA ZWIĘKSZA WSPARCIE DLA WYSIEDLONYCH NAUKOWCÓW Z UKRAINY

Dziękujemy za wspólne świętowanie Dnia Europy!

Festyn Rodzinny w Przedszkolu "Mali Europejczycy"

Dzień Europy - 9 maja

Wyniki Gry Miejskiej

Badanie Eurobarometru na temat Europejskiego Roku Młodzieży: Młodzi Europejczycy coraz bardziej się angażują

Komisja zapowiada nową pomoc w wysokości 200 mln euro dla osób przesiedlonych

Eurobarometr: Europejczycy popierają reakcję UE na wojnę w Ukrainie

Lekcje europejskie w Chomęcicach

Obchody Dnia Europy w Poznaniu

Europejski Miesiąc Różnorodności: KE ogłasza zwycięzców pierwszej edycji konkursu „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności".

UE i partnerzy międzynarodowi przedstawili deklarację dotyczącą przyszłości internetu

Wsparcie z funduszy unijnych dla inwestycji gazowych w Polsce przekracza 1,2 miliarda euro w ramach polityki spójności oraz instrumentu „Łącząc Europę".

3,5 mld EUR dla państw członkowskich na wsparcie w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy

Erasmus for Young Entrepreneurs Global

Marszałek Marek Woźniak na sesji plenarnej KR mówi o kryzysie wywołanym wojną w Ukrainie

KE ogłasza listę 100 miast uczestniczących w misji UE w zakresie neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.

Oświadczenie przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen po ogłoszeniu przez Gazprom wstrzymania dostaw gazu

1,2 mld euro czeka na innowatorów zajmujących się tematyką transportu

System Safety Gate: pojazdy silnikowe i zabawki na szczycie tegorocznej listy niebezpiecznych produktów niespożywczych

UE–Indie: Wspólny komunikat prasowy w sprawie ustanowienia Rady ds. Handlu i Technologii

Lekcje europejskie w Szkole Podstawowej w Koziegłowach

Lekcje europejskie w 12 LO w Poznaniu

Dzień Ziemi

KE zatwierdza polski program o wartości 836 mln euro na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę

Gra Miejska WSPÓLNA EUROPA w ramach obchodów Dnia Europy

Warsztaty w XVII LO w Poznaniu

Porozmawiajmy o przyszłości Europy

Ukraina: tańszy roaming

Lekcje europejskie w ZSM w Gnieźnie

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA: KE WZMACNIA OCHRONĘ EUROPEJSKICH WYROBÓW RZEMIEŚLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH W UE I POZA NIĄ

Poszukujemy wolontariuszy!

Wesołych Świąt!

Przyszłość Europy: Konferencja wkrótce sformułuje zalecenia polityczne

Global Gateway: przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłasza ważne wydarzenie, które odbędzie się 21–22 czerwca

UE wspiera operatorów telekomunikacyjnych w koordynacji działań, aby pomóc uchodźcom w utrzymaniu kontaktu z bliskimi

Stand Up For Ukraine: 9,1 mld euro zadeklarowane na wsparcie dla uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych

Ursula von der Leyen odwiedzi Polskę

OPIN w nowej odsłonie

Akademia Liderek Biznesu

Eurobarometr 96: demokracja zagrożona przez dezinformację

KE uruchamia laboratorium nowego europejskiego Bauhausu

Marszałek Woźniak apeluje o dodatkowe fundusze w związku z wojną w Ukrainie

Discover EU - podróże przez Europę

Branżowe Punkty Kontaktowe wesprą polskie podmioty w partnerstwach Horyzontu Europa

Kryzys żywnościowy: UE podejmuje działania, by wspierać kraje Sahelu i Kotliny Czadu w Afryce

Unijny kodeks łączności elektronicznej

Gospodarka o obiegu zamkniętym: Komisja proponuje nowe prawa dla konsumentów i zakaz pseudoekologicznego marketingu

ZIELONY ŁAD: PRZEPISY UE DOTYCZĄCE EMISJI PRZEMYSŁOWYCH SĄ MODERNIZOWANE, ABY WSKAZAĆ DUŻEMU PRZEMYSŁOWI DROGĘ DO DŁUGOTERMINOWEJ ZIELONEJ TRANSFORMACJI

tand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy: uruchamianie środków finansowych i wsparcia dla Ukraińców w pełnym toku

Debata o przyszłości Europy

Oświadczenie Przewodniczącej von der Leyen w sprawie piątego pakietu Sankcji wobec Rosji

KE przyjmuje wniosek w sprawie wymiany banknotów hrywny przez osoby uciekające z Ukrainy

KE wzmacnia oznaczenia geograficzne w celu utrzymania wysokiej jakości i wzmocnienia ochrony

KE wzmacnia nadzór rynku: otwarcie nowych laboratoriów do testowania emisji z pojazdów silnikowych

KE przyznaje ponad 1 mld euro na innowacyjne projekty na rzecz transformacji klimatycznej UE

KE wypłaciła Polsce, Portugalii i Węgrom 2,17 mld euro w ramach SURE

Stand Up For Ukraine - „Razem dla Ukrainy": globalna konferencja darczyńców na rzecz uchodźców i osób przesiedlonych

Nowy europejski Bauhaus: wsparcie dla miast i obywateli w zakresie inicjatyw lokalnych

KE proponuje nowe prawa dla konsumentów i zakaz pseudoekologicznego marketingu

Zrównoważone produkty jako norma w UE

Lekcje europejskie w Technikum nr 19 w Poznaniu

KE wzywa państwa członkowskie do działania w sprawie programów wydawania „złotych paszportów" i „złotych dokumentów pobytowych"

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w UE: liczba ofiar śmiertelnych w 2021 r. znacznie poniżej poziomu sprzed pandemii

Konkurs SING and WIN w Wolsztynie

Innowatorki mogą ubiegać się o EU Prize for Women Innovators 2022

II etap Olimpiady ,,Gwiezdny Krąg"

Warsztaty w Szkole Podstawowej w Bachorzewie

Spotkania w CKZiU w Środzie Wielkopolskiej

Lekcje europejskie w Zespole Szkół Gastronomicznych w Poznaniu

Apel czterech delegacji w KR o solidarność europejskich samorządów z Ukrainą

Unijna polityka spójności: KE przyjmuje pierwsze programy współpracy Interreg na lata 2021–2027 o wartości ponad 481 mln euro

KE działa na rzecz globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i wspierania unijnych rolników i konsumentów

3,4 mld euro płatności zaliczkowych REACT-EU dla państw członkowskich przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) już działa

Ukraina: unijne wsparcie pomoże państwom członkowskim w zaspokajaniu potrzeb uchodźców

KE uruchamia punkt kompleksowej obsługi, aby wspierać ukraińskich naukowców

Nowe przepisy mające na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w instytucjach, organach, urzędach i agencjach UE

Światowy Dzień Wody – 22 marca

Marszałek Marek Woźniak jedynym przedstawicielem Polski na unijnym Forum Spójności

KE zatwierdza polską pomoc w wysokości 95 mln euro na rozbudowę zakładu LG Chem produkującego baterie do pojazdów elektrycznych

Uchodźcy z Ukrainy: wytyczne wspierające państwa członkowskie w stosowaniu dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony

Porozmawiajmy o przyszłości Europy

Unijna polityka spójności: wykaz ponad 1,5 mln projektów finansowanych przez UE dostępny na nowej platformie publicznej

Solidarni z Ukrainą

Discover Europe 2022

KE proponuje uproszczenie przepisów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności rozrachunku na unijnych rynkach finansowych

Warsztaty w Szkole Podstawowej w Bachorzewie

„Fur Free Europe" (Europa wolna od futer): nowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej dotyczącej zakazu produkcji i sprzedaży futer w UE

Marszałek Woźniak otwiera debatę z Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej na temat przyszłości Europy

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.