Archiwum Biuletynów 2018

 

 12 - Europejska Strategia Globalna
 11 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 10 - Wspólny europejski system azylowy
 09 - Inicjatywa Unii Europejskiej na rzecz zatrudniania ludzi młodych
 08 - Bezpieczeństwo w UE
 07 - Prezydencja Austrii
 06 - Działania UE na rzecz zatrudnienia
 05 - Strategia jednolitego rynku towarów i usług
 04 - Europejski program w zakresie migracji
 03 - Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
 02 - Europejskie Stolice Kultury w 2018r.
 01 - Prezydencja Bułgarii w RUE

 

 

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.