O Nas

W 2005 roku w krajach Unii Europejskiej rozpoczęła działalność sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską - Europe Direct. W jej skład wchodzi blisko 430 organizacji znajdujących się na terenie całej Europy, które prowadzą punkty Europe Direct oraz Centra Dokumentacji Europejskiej. Dodatkowo, dzwoniąc pod numer: 00800 6 7 8 9 10 11, dostępny bez opłat z każdego kraju członkowskiego, można się połączyć ze specjalną infolinią, której pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące UE. Zadać pytanie można także poprzez stronę http://ec.europa.eu/europedirect.

Punkty prowadzone są przez różnego rodzaju instytucje. W Polsce są to uczelnie wyższe, izby rolnicze i gospodarcze, organizacje pozarządowe i samorządy. Aby uzyskać dotacje na ten cel, musiały one odpowiedzieć na organizowane przez Komisję Europejską zaproszenie do składania wniosków.

EUROPE DIRECT Poznań prowadzony jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą od 2009 roku. To właśnie nasza instytucja wygrała konkurs na stworzenie takiego punktu. W styczniu 2013 r. zmieniliśmy nazwę na Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań a wraz z kolejną edycją 2021 – 25 na EUROPE DIRECT Poznań.

Zajmujemy się szeroko rozumianą informacją i edukacją europejską (prawodawstwo, polityki, prawa obywateli UE, możliwości finansowania z programów unijnych np. pozyskiwania dotacji) oraz promocją Unii Europejskiej.

Zapewniamy fachowe i bezpłatne usługi informacyjne. Każdy może przyjść, zadzwonić, czy napisać do EUROPE DIRECT, aby zadać pytanie, zasięgnąć rady lub wyrazić swoją opinię na temat Unii. Nasz Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00.

Organizujemy i prowadzimy:

 • lekcje europejskie dbając o to, aby wiedza o UE dotarła do wszystkich potrzebujących,
 • seminaria, konferencje, szkolenia,
 • imprezy plenerowe,
 • stoiska informacyjno-konsultacyjne na rozmaitych eventach (np. targach, lokalnych uroczystościach), podczas których nasi konsultanci odpowiadają na pytania, rozdają publikacje, prowadzą quizy wiedzy o UE
 • obejmujemy patronat nad różnego rodzaju przedsięwzięciami europejskimi w całym regionie Wielkopolski,
 • redagujemy materiały informacyjno-promocyjne (zarówno elektroniczne jak i wydawane drukiem),
 • zamawiamy i dystrybuujemy wśród zainteresowanych publikacje pochodzące z Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Naszym celem jest promowanie idei świadomego i aktywnego społeczeństwa UE. Staramy się to robić poprzez: zbieranie opinii i sugestii od obywateli, zwiększanie świadomości społecznej, dialog społeczny.

EUROPE DIRECT Poznań swoje usługi kieruje do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej, jednak najczęściej z naszych usług korzystają:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy,
 • nauczyciele i instytucje oświatowe,
 • młodzież i studenci,
 • przedstawiciele samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe.

W siedzibie punktu znajduje się czytelnia, w której dostępne są materiały i publikacje przekazywane nam przez instytucje europejskie. Za naszym pośrednictwem można także uzyskać dane kontaktowe innych punktów informacyjnych, zarówno związanych z Unią Europejska i pozyskiwaniem funduszy europejskich, zakładaniem działalności gospodarczej czy poradnictwem prawnym.

EUROPE DIRECT Poznań tworzą:

Bogumiła Frąckowiak – Kierownik Projektu,
Judyta Cabańska – Konsultant,


 

 

Odwiedź nas! Serdecznie zapraszamy!

 

EUROPE DIRECT Poznań

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu

61-874 Poznań, al. Niepodległości 2

tel. 061 852 16 70 lub 061 859 35 37

europedirect-poznan@irpoznan.com.pl

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.