Data publikacji: 28.01.2024

Dzień Ochrony Danych Osobowych - 28 stycznia

.


28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Prawa podstawowe w zakresie ochrony danych osobowych w UE są zawarte w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, która stanowi, że obywatele UE mają prawo do ochrony swoich danych osobowych. Zestaw przepisów w zakresie ochrony danych, który przyjęto w maju 2016 r., ma na celu przystosowanie Europy do ery cyfrowej. Ponad 90 proc. Europejczyków chce, aby te same prawa do ochrony danych osobowych obowiązywały w całej UE, niezależnie od miejsca przetwarzania danych.

Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w istotny sposób wzmacnia prawa podstawowe w erze cyfrowej i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej dzięki doprecyzowaniu przepisów dotyczących przedsiębiorstw i podmiotów publicznych na jednolitym rynku treści cyfrowych. Jednolite prawo zaradzi obecnemu rozdrobnieniu różnych krajowych systemów i pozwoli uniknąć zbędnych obciążeń administracyjnych. Rozporządzenie weszło w życie 24 maja 2016 r. i jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Więcej o ochronie danych w UE :https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_pl

 

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.