Data publikacji: 26.01.2024

Jak Unia Europejska zwalcza greenwashing?

.


UE dąży do zwalczenia zjawiska tzw. greenwashingu, czyli praktyki firm, które reklamują swoje produkty, jako przyjazne środowisku, mimo, że w rzeczywistości nie spełniają one odpowiednich standardów ekologicznych. UE chce również zapewnić konsumentom więcej informacji na temat trwałości kupowanych produktów.

Parlament Europejski pracuje nad aktualizacją istniejących przepisów dotyczących praktyk handlowych i ochrony konsumentów, aby lepiej chronić prawa konsumenta, wspierać decyzje przyjazne dla środowiska i stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym, która ponownie wykorzystuje surowce i poddaje je recyklingowi.

Zakaz pseudoekologicznego marketingu
Naturalne, ekologiczne, przyjazne dla środowiska... Wiele produktów ma takie oznaczenia, chociaż bardzo często nie opierają się na dowodach. UE chce mieć pewność, że wszystkie informacje na temat wpływu produktu na środowisko, ich trwałości, możliwości naprawy, składu, wytwarzania i użytkowania są poparte możliwymi do zweryfikowania źródłami.

Czym jest pseudoekologiczny marketing?
pseudoekologiczny marketing, lub greenwashing, to praktyka stwarzania fałszywego wrażenia na temat wpływu produktu na środowisko lub jego zalet, co może wprowadzać konsumentów w błąd.

Aby to osiągnąć, UE wprowadzi zakaz:
-   ogólnych, niepotwierdzonych deklaracji ekologicznych dotyczących produktów
-   twierdzeń, że produkt ma neutralny, ograniczony lub pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ producent kompensuje emisję gazów cieplarnianych
-   oznakowań na temat zrównoważonego charakteru produktów, które nie opierają się na zatwierdzonych systemach certyfikacji lub nie zostały ustanowione przez władze publiczne

Wspieranie trwałości produktów
Parlament chce mieć pewność, że konsumenci są w pełni świadomi długości okresu gwarancji, w którym mogą żądać naprawy wadliwych produktów na koszt sprzedawcy. Zgodnie z prawem UE, produkty mają minimum dwuletnią gwarancję. Zaktualizowane przepisy dot. ochrony konsumentów wprowadzają nowe oznakowanie dla produktów z przedłużonym okresem gwarancji.

UE zakaże również:
-   reklamowania towarów mających cechy konstrukcyjne, które mogą skrócić żywotność produktu
-   niepotwierdzonych oświadczeń dotyczących trwałości w zakresie czasu użytkowania lub intensywności w normalnych warunkach
-   przedstawiania produktów jako możliwych do naprawy, jeśli rzeczywiście tak nie jest

Kontekst i kolejne kroki
W marcu 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała aktualizację unijnych przepisów konsumenckich, aby wesprzeć transformację ekologiczną. We wrześniu 2023 r. Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie aktualizacji przepisów.

Posłowie i posłanki do PE zatwierdzili porozumienie w styczniu 2024 r.; zanim wjedzie w życie, musi je również zatwierdzić Rada. Państwa UE będą miały następnie 24 miesiące na wprowadzenie aktualizacji do praw krajowych.

Dalsze działania UE wspierające zrównoważoną konsumpcję
UE pracuje również nad innymi przepisami dla ochrony konsumentów i wspierania zrównoważonej konsumpcji:
-   Oświadczenia środowiskowe: przepisy wymagające od przedsiębiorstw uzasadniania twierdzeń na temat ekologiczności za pomocą standardowej metodologii.
-   Ekoprojekt: wprowadzenie minimalnych standardów regulujących etap opracowania produktów, aby prawie wszystkie produkty na unijnym rynku były zrównoważone, trwałe i przyjazne dla środowiska.
-   Prawo do naprawy: zagwarantowanie konsumentom prawa do naprawy produktów i wspieranie naprawy zamiast wyrzucania i kupowania nowych produktów.

Dowiedz się, jak UE pracuje nad stworzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym
Jak promować zrównoważoną konsumpcję?
Gospodarka o obiegu zamkniętym: definicja, znaczenie i korzyści

Źródło: Parlament Europejski

 

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.