Data publikacji: 22.03.2022

KE uruchamia punkt kompleksowej obsługi, aby wspierać ukraińskich naukowców

Komisja uruchomiła dziś portal „Europejska Przestrzeń Badawcza dla Ukrainy" (ERA4Ukraine), punkt kompleksowej obsługi w zakresie informacji i wsparcia dla naukowców i innowatorów z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj.


Portal skupia inicjatywy na szczeblu UE w podziale na kraje oraz inicjatywy grup pozarządowych. Jego celem jest pomoc naukowcom w znalezieniu zakwaterowania i możliwości zatrudnienia, ułatwienie uznawania ich dyplomów oraz oferowanie innych usług.

Portal ERA4Ukraine uruchamiany jest w ramach istniejącej sieci EURAXESS, która wspiera naukowców poprzez połączenie ponad 600 ośrodków i 43 portali krajowych w państwach członkowskich UE i państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa". Wszystkie informacje będą wkrótce dostępne w języku angielskim i ukraińskim. Każde państwo członkowskie i państwo stowarzyszone posiada krajowy portal, na którym usługi wsparcia będą świadczone w ustrukturyzowany sposób. Obecnie dostępnych jest ponad 30 portali.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Jesteśmy solidarni z naukowcami i innowatorami Ukrainy, którzy stoją w obliczu bezprecedensowych okoliczności w wyniku rosyjskiej inwazji na ich kraj. Ukraińscy naukowcy i badacze wnoszą kluczowy wkład w unijne badania naukowe i innowacje. W oczekiwaniu na ratyfikację stowarzyszenia Ukrainy z programem „Horyzont Europa" dopilnowaliśmy, aby beneficjenci mogli już otrzymać finansowanie z unijnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji. Dzisiejsza inauguracja ERA4Ukraine to kolejne ważne działanie wspierające naszych ukraińskich partnerów.

W tym samym duchu, już w zeszłym tygodniu, Maria Leptin, przewodnicząca Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), zwróciła się do wszystkich 5600 beneficjentów dotacji ERBN o zapewnienie tymczasowego zatrudnienia naukowcom i pracownikom administracyjnym z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj. Ta nowa inicjatywa ERBN została włączona do portalu ERA4Ukraine. Do tej pory w ciągu zaledwie kilku dni otrzymano 380 ofert. Komunikat prasowy opublikowano tutaj.

Inne inicjatywy UE obejmują dostęp do Science4Refugees, istniejącej inicjatywy EURAXESS, która zapewnia uchodźcom staże, pracę w niepełnym i pełnym wymiarze godzin, a także dostęp do Europejskiej Wspólnoty Badawczej, portalu Solidarność UE z Ukrainą oraz portalu MSCA – Researchers at risk, który wspiera naukowców znajdujących się w trudnej sytuacji.

Portal ERA4Ukraine zawiera również linki do #Science4Ukraine, grupy wolontariuszy – studentów i naukowców z instytucji akademickich w Europie i na całym świecie. Wolontariusze gromadzą i rozpowszechniają informacje na temat możliwości wsparcia na szczeblu uniwersyteckim, krajowym i międzynarodowym dla absolwentów i naukowców bezpośrednio powiązanych z ukraińską instytucją akademicką.

Kontekst

Rosyjska agresja wojskowa na Ukrainę doprowadziła do największego od dziesięcioleci kryzysu humanitarnego w Europie. Komisja Europejska i państwa członkowskie pracują na wszystkich frontach, aby wesprzeć Ukrainę, zapewniając pomoc humanitarną i ochronę ludności. Jednocześnie Komisja podjęła szereg kroków w celu zapewnienia wsparcia w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

W październiku 2021 r. Ukraina podpisała umowę o stowarzyszeniu zarówno z programem „Horyzont Europa", jak z programem badawczo-szkoleniowym Euratomu. Umowa nie weszła jeszcze w życie ze względu na opóźnienia w procesie ratyfikacji po stronie ukraińskiej. Tymczasem Komisja podjęła kroki administracyjne, aby umożliwić beneficjentom z Ukrainy uzyskiwanie funduszy z unijnych programów badawczo-rozwojowych.

3 marca komisarz Marija Gabriel ogłosiła, że Komisja Europejska nie będzie się angażować w dalsze projekty współpracy z podmiotami rosyjskimi. Zawieszono przygotowanie umów o udzielenie dotacji dotyczących projektów w ramach programu „Horyzont Europa", w które zaangażowane są rosyjskie organizacje badawcze. Podpisywanie nowych umów zostało wstrzymane do odwołania. Ponadto płatności na rzecz podmiotów rosyjskich w ramach istniejących umów zostały zawieszone do odwołania.

ERA4Ukraine korzysta z sieci EURAXESS, jedynej w swoim rodzaju ogólnoeuropejskiej inicjatywy zapewniającej informacje i usługi wsparcia profesjonalnym naukowcom. Inicjatywa ta, wspierana przez Unię Europejską, państwa członkowskie i państwa stowarzyszone wspiera mobilność naukowców i rozwój ich kariery, a jednocześnie zacieśnia współpracę naukową między Europą a światem. EURAXESS to sieć ponad 600 ośrodków i 43 portali krajowych we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach stowarzyszonych. W Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie również działają krajowi administratorzy.

Dodatkowe informacje

ERA4Ukraine

ERBN dla Ukrainy

Przemówienie przewodniczącej Ursuli von der Leyen

Przemówienie komisarz Marii Gabriel

Komisja uruchamia punkt kompleksowej obsługi, aby wspierać naukowców Pobierz (47.728 kB - PDF)

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.