Data publikacji: 08.02.2024

Konkurs dla młodych tłumaczy Juvenes Translatores: laur polskiej edycji trafia do Warszawy

.


KE składa gratulacje 27 zwycięzcom siedemnastego konkursu tłumaczeniowego dla uczniów szkół średnich Juvenes Translatores. Laureatką polskiej edycji została Rozalia Wróblewska z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.
Sukces młodej adeptki sztuki przekładu pisemnego robi tym większe wrażenie, że – jak wyjaśnia Katarzyna Zúñiga, nauczycielka i opiekunka konkursu w warszawskim liceum – na co dzień Rozalia uczęszcza do klasy o profilu matematyczno-fizycznym.

Tegoroczna odsłona organizowanego przez Komisję Europejską konkursu obfituje w polskie akcenty w kilku innych jeszcze krajach Europy. I tak u naszych zachodnich sąsiadów tryumfował autor tłumaczenia w kombinacji polsko-niemieckiej, a teksty przełożone z języka Mickiewicza i Szymborskiej zdobyły wyróżnienia w Hiszpanii i Irlandii.

W tym roku swoje umiejętności językowe przetestowało 3 056 uczestników, którzy przetłumaczyli tekst między wybranymi przez siebie dwoma z 24 języków urzędowych UE. Spośród 552 dostępnych kombinacji językowych uczniowie z 701 szkół wybrali 155 kombinacji, w tym z języka rumuńskiego na szwedzki czy z czeskiego na duński. Dostępne są już wyniki.

Uczniom pogratulował komisarz do spraw budżetu i administracji Johannes Hahn: Gratulacje dla 27 zwycięzców konkursu Juvenes Translatores w 2023 r., a także dla wszystkich 3 056 młodych tłumaczy, którzy wzięli udział – wszyscy zwyciężyliście! Lepsze zrozumienie kultur i punktów widzenia drugiej strony jest w dzisiejszych czasach ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, biorąc pod uwagę wzrost liczby konfliktów i fałszywych informacji. Dzięki umiejętnościom językowym uczycie się znajdować sens i pomagać ludziom pokonywać podziały. Temat tegorocznej edycji konkursu to „zmiany wymagają odwagi". Został on wybrany z myślą o zbliżających się wyborach europejskich. UE chce, by młodzi ludzie mieli silny głos w Europie, i mam nadzieję, że tego typu inicjatywy zachęcą ich do oddania głosu.
Uczniowie biorący udział w konkursie mieli okazję odkryć świat tłumaczeń. Uczniowie szkoły w Austrii powiedzieli: „Juvenes Translatores to nie tylko konkurs, ale też szansa, by poznać tłumaczenie. To doświadczenie, które pozwoliło nam zrozumieć, jak języki mogą się między sobą różnić, a jednak co do istoty łączyć nas wszystkich".


Tłumacze z Komisji Europejskiej wybrali 27 zwycięzców, po jednym z każdego kraju UE, oraz 247 uczniów, którzy otrzymali specjalne wyróżnienia za swoje wybitne tłumaczenia. W grupie wyróżnionych znalazło się 11 uczniów z Polski, w tym kolega Rozalii z tej samej klasy o profilu matematyczno-fizycznym.

Ceremonia wręczenia nagród 27 zwycięzcom odbędzie się w Brukseli 21 marca 2024 r.

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej organizuje konkurs Juvenes Translatores (z łac. „młodzi tłumacze") od 2007 r. Inicjatywa finansowana jest w ramach programu Erasmus+, a jej celem jest promowanie tłumaczenia i wielojęzyczności. Udział w konkursie stał się dla wielu uczestników i zwycięzców inspiracją przy wyborze kierunku studiów czy ścieżki zawodowej. Część z nich zdecydowała się na studia przygotowujące do zawodu tłumacza, a niektórzy trafili do departamentu tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej jako stażyści lub pełnoetatowi tłumacze.

Kontekst
Celem konkursu Juvenes Translatores jest promowanie nauki języków obcych w szkołach oraz przybliżenie młodym ludziom zawodu tłumacza. W konkursie mogą startować 17-letni uczniowie szkół średnich. Odbywa się on w tym samym czasie we wszystkich wybranych szkołach w całej UE.
Wielojęzyczność, a zatem i tłumaczenia, to nieodłączny aspekt UE od czasu założenia Wspólnot Europejskich. Odzwierciedlono to w pierwszym akcie prawnym, przyjętym w 1958 r. (Rada EWG: rozporządzenie nr 1). Od tego czasu do UE przystąpiły nowe kraje, a liczba języków urzędowych wzrosła z 4 do 24.
 

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.