Data publikacji: 07.04.2022

Kryzys żywnościowy: UE podejmuje działania, by wspierać kraje Sahelu i Kotliny Czadu w Afryce

Rosyjska inwazja na Ukrainę negatywnie wpłynęła na bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe, dlatego Unia Europejska zdecydowała dzisiaj o zwiększeniu swojego wsparcia politycznego i finansowego na rzecz krajów partnerskich w Afryce.


      W 2022 r. UE przeznaczy łącznie 554 miliony euro na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego w Sahelu i Kotlinie Czadu, gdzie miliony osób znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji, która może ulec dalszemu pogorszeniu.

Wsparcie UE, zapowiedziane na spotkaniu wysokiego szczebla na temat bezpieczeństwa żywnościowego w Sahelu i Kotlinie Czadu współorganizowanym przez UE, Klub Sahelu i Afryki Zachodniej oraz Globalną Sieć na rzecz Przeciwdziałania Kryzysom Żywnościowym, zakłada zarówno działania humanitarne, jak i pomoc w wyeliminowaniu podstawowych przyczyn braku bezpieczeństwa żywnościowego w Burkinie Faso, Kamerunie, Czadzie, Mali, Mauretanii, Nigrze i Nigerii.

Największy partner w regionie podejmie kwestię bezpieczeństwa żywnościowego

UE, jako jeden z głównych podmiotów humanitarnych i rozwojowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, udziela znacznego wsparcia finansowego krajom partnerskim.

  • W odpowiedzi na stale rosnące potrzeby w sytuacjach nadzwyczajnych w Sahelu i Kotlinie Czadu, a przede wszystkim na groźbę braku bezpieczeństwa żywnościowego i widmo kryzysu żywieniowego UE uruchomiła już 173 miliony euro w ramach pomocy humanitarnej. UE zapowiedziała dzisiaj, że przeznaczy dodatkowo 67 milionów euro. Oznacza to, że do tej pory UE zobowiązała się przeznaczyć w 2022 r. na pomoc krajom w Sahelu i Kotlinie Czadu dotkniętym kryzysem kwotę 240 milionów euro.
  • Aby zwiększyć zrównoważony charakter systemów żywnościowych i wyeliminować podstawowe przyczyny braku bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, biorąc pod uwagę trzy aspekty: humanitarny, rozwojowy i pokojowy, UE zagwarantowała kwotę 654 milionów euro na lata 2021-2024 na rzecz podanych wyżej siedmiu krajów. Z tych środków ma zostać sfinansowana długoterminowa pomoc rozwojowa, której celem jest zakończenie strukturalnego kryzysu żywnościowego.

Przed końcem 2022 r. UE uruchomi z tej łącznej kwoty środki w wysokości 314 milionów euro na rzecz wymienionych krajów. UE będzie także wspierała cały i współzależny region Sahelu i Afryki Zachodniej przy pomocy programów regionalnych.

Wyeliminowanie podstawowych przyczyn kryzysu z myślą o długoterminowej odporności: dalsze wsparcie polityczne

UE będzie w dalszym ciągu udzielała silnego wsparcia politycznego na rzecz strategii i inwestycji strukturalnych, aby wyeliminować główne przyczyny kryzysu żywnościowego i żywieniowego, mając na uwadze aspekt humanitarny, rozwojowy i pokojowy.

Celem jest zapewnienie, aby istniejące mechanizmy były dostosowane do pogłębiającego się braku bezpieczeństwa i stabilności w tym regionie oraz do złożonej sytuacji międzynarodowej. Usunięcie słabości strukturalnych zakłada między innymi działania w wymiarze społeczno-politycznym, gospodarczym i środowiskowym: łagodzenie i przystosowanie się do zmiany klimatu, rolnictwo zrównoważone i wsparcie praktyk w zakresie agroekologii, wzmocnienie pozycji kobiet i młodzieży, edukacja, włączenie społeczne, dystrybucja wartości dodanej. Istotne znaczenie w perspektywie długoterminowej i ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia ma zwiększenie odporności mieszkańców Sahelu i Afryki Zachodniej dotkniętych kryzysem.

Wypowiedzi członków Kolegium

Jak zauważył wysoki przedstawiciel i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell: Brutalna inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała gwałtowny wzrost cen żywności i zwiększyła ryzyko jej niedoboru. Brak bezpieczeństwa żywnościowego oznacza w konsekwencji niestabilność i nierówności. Aby tego uniknąć, musimy wspierać naszych partnerów w uzyskaniu większej samowystarczalności. Musimy również wspólnie zapewnić solidniejszy wielostronny system żywnościowy. Zwiększamy dzisiaj nasze wsparcie polityczne i finansowe dla krajów Sahelu i Kotliny Czadu, gdzie miliony osób znalazły się w ciężkiej sytuacji i mogą stać się kolejnymi ofiarami wojny w Ukrainie, jeżeli nie podejmiemy szybkich działań.

Komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič powiedział: Potrzeby humanitarne w regionie Sahelu i Kotliny Czadu rosną na niespotykaną dotąd skalę. W tym roku ponad 31 milionów mieszkańców będzie pilnie potrzebować wsparcia żywnościowego. Dramatyczny rozwój wydarzeń w Ukrainie tylko pogłębi kryzys żywnościowy, który już jest katastrofalny w skutkach, a w jego konsekwencji mieszkańcy znajdą się na granicy przetrwania. UE nie zlekceważy innych kryzysów humanitarnych na świecie i w dalszym ciągu będzie udzielać pomocy humanitarnej również w tych regionach Afryki. Pomoc humanitarna jednak nie wystarczy. Odnowione wsparcie polityczne na skalę międzynarodową jest jednym z kluczowych działań mających wyeliminować podstawowe przyczyny kryzysu, aby zapewnić bardzo potrzebną długoterminową odporność społecznościom najbardziej narażonym na zagrożenia.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen powiedziała: Pogłębianie się kryzysu żywnościowego poważnie zagraża dzisiaj mieszkańcom tego regionu. W obliczu tej sytuacji wszyscy musimy działać. W całej Europie okazywana jest wielka solidarność. UE również w dalszym ciągu solidarnie wspiera wszystkich mieszkańców, którzy cierpią wskutek niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji wojskowej Rosji wobec Ukrainy, i zapewnia swoje wsparcie polityczne i finansowe na rzecz krajów partnerskich w Sahelu i Kotlinie Czadu. W zeszłym tygodniu odwiedziłam ten region i mogłam przekonać się, że sytuacja, jaka tam panuje, nie ma precedensu w historii. Przy udziale wspólnoty międzynarodowej i przy zastosowaniu wielostronnego podejścia będziemy w dalszym ciągu dążyć do wyeliminowania podstawowych przyczyn kryzysu żywnościowego i żywieniowego, a także pomagać w zwiększaniu odporności ludności dotkniętej tym kryzysem.

Kontekst

Sahel i Afryka Zachodnia pogrążone są obecnie w kryzysie żywnościowym i żywieniowym na niespotykaną dotąd skalę. Jeśli nie zostaną podjęte stosowne działania, problem głodu i niedożywienia może dotknąć ponad 38 milionów osób w okresie czerwiec-sierpień 2022 r. Najtrudniejsza sytuacja panuje na obszarach granicznych środkowej części Sahelu i Kotliny Czadu. Podmioty międzynarodowe i lokalne zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe w regionie mierzą się dzisiaj z bardzo złożoną sytuacją gospodarczą, polityczną i pod względem bezpieczeństwa z przyczyn lokalnych i w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Na przedłużający się kryzys żywnościowy na całym świecie wpływ mają konflikt, wstrząsy gospodarcze (m.in. COVID-19 i rosnące w zawrotnym tempie ceny żywności i energii), a także ekstremalne zjawiska pogodowe. W 2021 r. kryzys żywnościowy dotknął co najmniej 195 milionów osób. W porównaniu z 2020 r. liczba ta wzrosła o ponad 25 procent. Prognozowane jest dalsze pogorszenie sytuacji.

Zapowiedziane wsparcie UE na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce jest zgodne z ostatnim komunikatem Komisji pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenie odporności systemów żywnościowych" przyjętym 23 marca 2022 r. W komunikacie tym wezwano do działań na skalę światową.

Więcej informacji:

Spotkanie wysokiego szczebla na temat kryzysu żywnościowego i żywieniowego w regionach Sahelu i Kotliny Czadu

Komunikat w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych

Kryzys żywnościowy: UE wspiera Sahel i Kotlinę Czadu Pobierz (48.914 kB - PDF)

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.