Data publikacji: 21.03.2022

Marszałek Marek Woźniak jedynym przedstawicielem Polski na unijnym Forum Spójności

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął dziś udział w debacie na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz sprawiedliwej transformacji, która odbyła się w ramach 8. Forum Kohezyjnego.


Ta dwudniowa konferencja dotycząca unijnej polityki spójności została zorganizowana przez Komisję Europejską na miesiąc po publikacji 8. sprawozdania na temat spójności. Gospodarzem Forum była Komisarz UE ds. Spójności i Reform Elisa Ferreira, a jego gośćmi m.in. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, noblista Joseph Stiglitz oraz przedstawiciele państw członkowskich, europejskich samorządów, świata nauki i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Marszałek Woźniak był jedynym przedstawicielem Polski na tym ważnym, cyklicznym wydarzeniu poświęconym polityce spójności UE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała dzisiaj, że polityka spójności jest sukcesem i z radością mogę potwierdzić jej słowa” – powiedział Marszałek Woźniak przywołując przykład Wielkopolski jako regionu, który od momentu wejścia Polski do UE podniósł wskaźnik PKB per capita o 24 %. Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie oraz napływu uchodźców do Polski, podkreślił znaczenie solidarności w Europie i wspólnej obrony demokracji jako podstawy dla przyszłości Unii Europejskiej i jej obywateli.  

Marszałek Marek Woźniak przedstawił również działania dotyczące tematyki Zielonego Ładu wdrażane w Wielkopolsce, wymieniając wspieranie projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, zakupu pojazdów elektrycznych, w tym tych o napędzie wodorowym, a także rozwoju infrastruktury rowerowej. „W nowym programie regionalnym będziemy inwestowali w energetykę” – podkreślił M. Woźniak. Zaznaczył również wagę dobrego dialogu społecznego oraz odpowiednich środków finansowych na procesy transformacyjne, przede wszystkim z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W jego ramach Wielkopolska ma otrzymać 387 mln euro. Marek Woźniak wymienił również konieczność łagodzenia zmian klimatu i ochronę zasobów wodnych jako ważne wyzwania, zaznaczając jednocześnie, że liczy na elastyczność wykorzystania środków z regionalnego programu operacyjnego, który trzy dni temu został złożony do Komisji Europejskiej.  

Debatę na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz sprawiedliwej transformacji poprzedziła sesja plenarna, w której udział wzięły Przewodniczące Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej. Podczas sesji podkreślono, iż polityka spójności jest motorem zmian i będzie odgrywać ważną rolę w osiąganiu neutralności klimatycznej w Europie, zapewniając sprawiedliwe podejście oparte na przekonaniu, że regiony znajdują się na różnym etapie procesu osiągnięcia tej neutralności i konieczności zapewnienia adekwatnego wsparcia.

Autor: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.