Data publikacji: 11.04.2024

Posłowie PE za reformą na rzecz bardziej zrównoważonego i odpornego rynku gazu w UE

.


   

    
Parlament Europejski
Biuro w Polsce
    
 

 

Komunikat prasowy

Bardziej zrównoważonego i odpornego rynku gazu w UE

• Nowa dyrektywa pomoże w dekarbonizacji sektora gazowego w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym
• Posłowie zapewnili środki mające na celu ochronę konsumentów zagrożonych ubóstwem energetycznym i zapewnienie przejrzystości
• Kraje UE będą mogły ograniczyć import z Rosji
• Aby odejść od gazu kopalnego, przepisy będą promować biometan i wodór

Dzisiaj posłowie przyjęli plany mające na celu ułatwienie wprowadzania odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru, na unijny rynek gazu.

Nowa dyrektywa i rozporządzenie w sprawie rynków gazu i wodoru mają na celu dekarbonizację sektora energetycznego UE, zwiększając produkcję i integrację gazów odnawialnych i wodoru.

Środki te mają na celu zabezpieczenie dostaw energii zakłóconych przez napięcia geopolityczne, w szczególności wojnę Rosji przeciw Ukrainie, oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W negocjacjach z Radą w sprawie dyrektywy, posłowie skupili się na zapewnieniu przepisów dotyczących przejrzystości, praw konsumentów i wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Posłowie przyjęli dyrektywę 425 głosami za, 64 przeciw i 100 wstrzymało się od głosu.

Nowe rozporządzenie, przyjęte 447 głosami za, 90 przeciw, przy 54 wstrzymujących się, wzmocni mechanizmy sprawiedliwych cen i stabilnych dostaw energii oraz pozwoli państwom członkowskim ograniczyć import gazu z Rosji i Białorusi. Przepisy wprowadzą wspólny system zakupów gazu w celu uniknięcia konkurencji między państwami członkowskimi oraz projekt pilotażowy mający na celu wzmocnienie unijnego rynku wodoru przez pięć lat.

Rozporządzenie koncentruje się również na zwiększeniu inwestycji w infrastrukturę wodorową, zwłaszcza w regionach węglowych, promując przejście na zrównoważone źródła energii, takie jak biometan i niskoemisyjny wodór.

Cytat

Odpowiedzialny za prace nad rozporządzeniem Jerzy Buzek (EPP, PL) powiedział : "Nowe rozporządzenie przekształci obecny rynek energii w rynek oparty głównie na dwóch źródłach - zielonej energii elektrycznej i zielonych gazach. To ogromny krok w kierunku osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych UE i zwiększenia konkurencyjności UE na rynkach światowych. Wprowadziliśmy opcję prawną dla krajów UE, aby zaprzestać importu gazu z Rosji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, co daje im narzędzie do stopniowego zmniejszania naszej zależności od niebezpiecznego monopolisty".

Kolejne kroki

Oba teksty będą teraz musiały zostać formalnie przyjęte przez Radę przed publikacją w Dzienniku Urzędowym.

Kontekst

Pakiet legislacyjny odzwierciedla rosnące ambicje klimatyczne UE, określone w Europejskim Zielonym Ładzie i jej pakiecie "Fit for 55". Zaktualizowana dyrektywa ma na celu dekarbonizację sektora energetycznego i zawiera przepisy dotyczące praw konsumentów, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, dostępu stron trzecich i zintegrowanego planowania sieci oraz niezależnych organów regulacyjnych. Zaktualizowane rozporządzenie spowoduje integrację istniejącej infrastruktury gazu ziemnego oraz większy udział wodoru i gazów odnawialnych za pomocą wysokich rabatów taryfowych. Obejmuje ono przepisy ułatwiające mieszanie wodoru z gazem ziemnym i gazami odnawialnymi oraz ściślejszą współpracę UE w zakresie jakości i magazynowania gazu.

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.