Data publikacji: 04.12.2023

Raport: dalsza integracja UE mogłaby przynieść w kolejnej dekadzie ponad 2,8 bln euro rocznie

.


Dalsza integracja UE mogłaby przynieść ponad 2,8 bln euro w 2032 r.; byłoby to możliwe w ramach obecnej struktury unijnych traktatów - wynika z raportu Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS).

W poniedziałek, 4 grudnia w centrum multimedialnym Europa Experience - Spotkania z Europą w Warszawie odbyła się dyskusja ekspercka „A gdyby Unii Europejskiej nie było?", zorganizowana przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz think tank Polityka Insight. Debata poświęcona była raportowi pt. "Zwiększanie europejskiej wartości dodanej w dobie globalnych wyzwań: zarys kosztów braku działań na poziomie europejskim (2022-2032)". Raport przedstawiła analityczka EPRS i współautorka badania Aleksandra Heflich.

"Nasza analiza wykazała, że dalsza integracja mogłaby wygenerować dodatkowe 2,8 biliona euro w 2032 roku, co stanowi około 16% obecnego PKB Unii. Te zyski byłyby możliwe do osiągnięcia w ramach obecnej struktury traktatów unijnych" - podkreśliła Heflich.

Analityczka EPRS przedstawiła szczegółowe wyniki analiz wybranych obszarów, szczególną uwagę poświęcając jednolitemu rynkowi, który jest jednym z największych osiągnieć integracji europejskiej.

"Obecnie kraje członkowskie handlują średnio 45 razy więcej w ramach swoich granic niż pomiędzy państwami Unii.(..) W naszym raporcie oceniliśmy, że dalsze działania oczekiwane przez Parlament Europejski w usuwaniu barier administracyjnych mogą znacząco zwiększyć handel towarami wewnątrz Unii, z potencjalnymi korzyściami gospodarczymi przekraczającymi 200 miliardów euro rocznie" - wyliczyła ekspertka z ośrodka analitycznego PE.

Dodała, że dalsze działania mające na celu ułatwienie swobodnego przepływu usług będą również korzystne, przynosząc niemal 300 miliardów euro.

Jeszcze większe korzyści ekonomiczne, w ocenie analityków, przyniosłaby wspólne działania w dziedzinie zielonej transformacji. Gdyby UE wybrała ścieżkę ambitnych wspólnych działań w celu osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 r., mogłoby to przynieść duże korzyści ekonomiczne, sięgające łącznie ponad 400 mld euro w 2030 r. i ponad 1 biliona euro w roku 2050. Według ekspertów, doprowadziłoby to również do osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 roku i wygenerowałoby 2 mln miejsc pracy oraz zmniejszyłoby zależność energetyczną Unii od krajów trzecich.

Obszarami, w których więcej wspólnych ambitnych działań mogłoby przynieść korzyści, są także polityka zdrowia i społeczna (50,7 mld rocznie) oraz obrona (nawet 75 mld euro rocznie).

"Unia posiada 17 różnych typów czołgów, USA - jeden; Unia ma 29 typów niszczycieli lub fregat, USA - cztery; w Unii jest 20 typów samolotów myśliwskich, w USA - sześć" - zauważyła analityczka EPRS.

"Podjęcie kroków w kierunku wzmocnienia działań na rzecz wspólnej obrony mogłoby zmniejszyć fragmentację i nieefektywne wydawanie środków krajowych. Ogólnie rzecz biorąc, korzyści mogą wynosić od około 24 do 75 mld euro rocznie, w zależności od poziomu ambicji działań. Dla porównania Ukraina otrzymała na zbrojenia od UE i jej członków 27 mld euro od początku wojny" - dodała.

Zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego i b. minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański podkreślił, że w wielu państwach członkowskich można usłyszeć, że Europa w zasadzie jest kosztem, co jest oczywistą nieprawdą.

"Można sięgnąć praktycznie po każdy przykład, łącznie z polskim przykładem. Raport o korzyściach płynących ze wspólnego ryku jest jednym z opracowań, które pokazują całkowicie jednoznaczny wynik: o 31 proc. wyższe PKB per capita i około 1,5 pkt. proc. PKB rocznie jest związane z udaną, efektywną integracją Polski w ramach wspólnego rynku" - powiedział zastępca dyrektora PIE.

Podkreślił, że ten sam albo wyższy poziom zysków można zaobserwować nie tylko w Europie Środkowej, ale także w krajach dawnej UE-15.

W dokumencie przygotowanym przez Biuro Analiz PE podkreślono, że choć integracja europejska jest główną siłą napędową wzrostu, a także kluczowym czynnikiem umacniającym pokój, ochronę środowiska i dobrobyt społeczny, stałe wyzwania nie zniknęły i można spodziewać się kolejnych kryzysów.

"Jeśli spojrzymy w przyszłość, Europa może wybrać kilka możliwych ścieżek rozwoju. Parlament Europejski opowiada się za ścieżką ambitnych, wspólnych działań UE, które mogą przynieść potencjalne zyski o dużym znaczeniu nie tylko dla teraźniejszości, lecz także dla różnych możliwych scenariuszy na przyszłość " - zaznaczono w raporcie.

Pełny raport można przeczytać TUTAJ.

Streszczenie w języku polskim dostępne jest TUTAJ.

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.