Data publikacji: 04.04.2024

Śródokresowa ocena programu Euratom 2021-2025 – zaproszenie do nadsyłania opinii

.


Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny śródokresowej programu Euratom. Ocena obejmie główne dziedziny nauki wspierane w ramach programu oraz główne instrumenty, z których korzysta, co pomoże w opracowaniu wniosku dotyczącego rozszerzenia programu Euratom na lata 2026–2027. Opinie można nadsyłać do 24 maja 2024.

Konsultacje publiczne przepisów prawa UE dot. energetyki (Badania naukowe i innowacje) prowadzone są na podstawie analizy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). W ramach tej śródokresowej oceny programu przeanalizowane zostaną postępy poczynione w ramach głównego programu UE w zakresie badań i szkoleń jądrowych. Obejmie ona główne dziedziny nauki wspierane w ramach programu oraz główne instrumenty, z których korzysta.

Ocenę tę przeprowadza się w celu wypełnienia prawnego obowiązku rozliczalności wydatków publicznych oraz zebrania wniosków, które pomogą w opracowaniu propozycji projektu przedłużenia programu Euratom na lata 2026–2027.

Zaproszenie do nadsyłania opinii jest otwarte do 24 maja 2024 roku.

Szczegółowe informacje oraz formularz są dostępne na stronie: Program badawczo-szkoleniowy Euratom (2021–2025) – ocena (europa.eu)

Źródło: KPK

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.