Data publikacji: 22.03.2022

Światowy Dzień Wody – 22 marca

Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.


Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia została przedstawiona rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku. Od lat w obchodach tego dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska.

Brak dostępu do wody oznacza nie tylko kłopoty w życiu codziennym,  ale to także śmiertelne choroby oraz mniejsze szanse życiowe kobiet i dziewczynek, które zgodnie z tradycją mają za zadanie dbać o rodzinę i dom, więc spędzają długie godziny na wędrówkach do studni. Są to godziny, które mogłyby poświęcić nauce lub pracy zarobkowej i wyrwać się z nędzy.

Należy przypomnieć, że jeżeli chcemy oszczędzać wodę, najważniejsza nie jest  długość kąpieli czy częstotliwość prania, ale wybory jakich dokonujemy na zakupach. Każdy produkt ma swój „ślad wodny”, ponieważ jego powstanie wiązało się ze zużyciem wody. „Ślady wodne” poszczególnych produktów znacznie się od siebie różnią. Świadomy konsument wybierze np. sałatkę z warzyw zamiast mięsa, spódnicę z lnu, a nie z bawełny (albo po prostu przemyśli sprawę i zrezygnuje z kolejnego zakupu).

W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, według której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. Tymczasem słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć. Niech nas nie zwiedzie termin „błękitna planeta”, którym określa się czasem Ziemię. Choć w ok. 70% pokrywa ją woda, to zaledwie 2,5% to woda słodka, która nadaje się do picia. To nasz skarb – dbajmy o niego, póki jeszcze mamy na to czas.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o ochronie wód w Unii Europejskiej, które znajdziecie w naszym marcowym biuletynie, dostępnym tutaj

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.