Data publikacji: 25.01.2024

UE przeznacza 70 mln euro na stworzenie zespołów wykrywania i nadzoru w ramach rescEU

.


Komisja przeznaczyła prawie 70 mln euro na stworzenie nowych wyspecjalizowanych zespołów i zasobów sprzętu, by dalej zwiększać gotowość na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe (CBRJ) i skuteczniej na nie reagować.

Środki te przyznano Włochom, Polsce i Rumunii na rozwijanie zdolności rescEU w zakresie wykrywania. Celem jest, by od 2026 r. państwa członkowskie UE mogły skorzystać z takich zdolności za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Instrumenty te będą wykorzystywane do wykrywania, identyfikacji i monitorowania potencjalnego skażenia oraz pobierania próbek w reakcji na sytuacje kryzysowe, takie jak wypadki przemysłowe czy incydenty bezpieczeństwa. Odnośne zespoły będą mogły również wspierać działania obserwacyjne poprzedzające ważne wydarzenia publiczne i w ten sposób przyczyniać się do większej ochrony systemowej przestrzeni publicznej.

Kontekst

W 2019 r. UE ustanowiła rezerwę rescEU i tym samym wzmocniła wspólny europejski system reagowania na klęski i katastrofy. Zasoby te mają wzmocnić mechanizmy gotowości na wypadek klęsk i katastrof, a także mechanizmy reagowania na nie na szczeblu europejskim, między innymi przez wspieranie interoperacyjności sprzętu i zespołów. Chodzi o to, by na wypadek poważnej sytuacji kryzysowej zespoły te mogły działać jako jeden zintegrowany zespół. Rezerwy rescEU istnieją już na potrzeby różnego rodzaju sytuacji nadzwyczajnych i obejmują m.in. rezerwy sprzętu medycznego, materiały chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe (CBRJ), samoloty do gaszenia pożarów oraz elementy schronienia.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji na temat rescEU
Zestawienie informacji na temat Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

Cytat
Dzisiejszy krajobraz zagrożeń stale się zmienia – państwa członkowskie muszą być gotowe do stawienia czoła zarówno dobrze znanym, jak i nowym, czy też powracającym zagrożeniom. Coraz częściej prosi się UE o udzielenie dodatkowej pomocy w celu ochrony ludności, środowiska i infrastruktur w państwach członkowskich. Współpraca w ramach rescEU zespołów z różnych krajów w zakresie wykrywania i nadzoru będzie mieć decydujące znaczenie na wypadek wystąpienia takich złożonych sytuacji kryzysowych. Dziękuję Włochom, Polsce i Rumunii za ich zaangażowanie w rozwijanie tego nowego wymiaru rezerw rescEU.
Janez Lenarčič, komisarz do spraw zarządzania kryzysowego

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.