Data publikacji: 25.01.2024

Zawalcz o Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2024!

.


Masz 16-30 lat i pracujesz nad projektem o wymiarze unijnym? Zaaplikuj o Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2024 i wygraj fundusze na dalszy rozwój swojej inicjatywy.

Parlament Europejski i Międzynarodowa Fundacja Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie co roku przyznają Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego projektom z mocnym wymiarem unijnym przygotowywanym przez młodych ludzi.

Od 2008 r. o nagrodę ubiegało się łącznie ponad 5350 projektów.

Zgłoszenia do nagrody na rok 2024 można składać do północy 12 lutego - strona znajduje się tutaj.

Nagroda
Trzy zwycięskie projekty zostaną wybrane spośród 27 projektów nominowanych przez krajowe jury w każdym kraju UE.
Pierwsza nagroda wynosi 7500 euro, druga 5000 euro, a trzecia 2500 euro.

Przedstawiciele wszystkich 27 zwycięskich krajowych projektów zostaną zaproszeni 7 maja 2024 r. do Akwizgranu (Niemcy) na ceremonię wręczenia nagród.

Zasady
O nagrodę mogą ubiegać się projekty spełniające następujące kryteria:
-   Wspierające europejskie i międzynarodowe porozumienie.
-   Wspierające rozwój wspólnego poczucia europejskiej tożsamości i integracji.
-   Służące jako wzór do naśladowania dla młodych ludzi mieszkających w Europie.
-   Podające praktyczne przykłady Europejczyków żyjących razem jako jedna społeczność.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.

Nadal masz pytania? Wyślij e-mail na adres młodzież@ep.europa.eu.

Harmonogram
-  12 lutego 2024: termin składania wniosków  
-  20 marca 2024: wybór zwycięzców krajowych
-  7 maja 2024: ogłoszenie europejskich zwycięzców i ceremonia wręczenia nagród w Akwizgranie

Nagroda dla młodzieży im. Karola Wielkiego 2023
W 2023 roku pierwszą nagrodę zdobyła inicjatywa „AILEM” z Belgii – aplikacja językowa stworzona z myślą o uchodźcach i osobach ubiegających się o azyl, opracowana w konsultacji z nimi. Zawiera przydatne zwroty, historie i gry do nauki języka, a także sposoby nawiązywania kontaktu z innymi użytkownikami. Projekt ma walczyć z nieporozumieniami międzykulturowymi i pomóc uchodźcom zaadaptować się w kraju przyjmującym.

Więcej o Europejskiej Nagrodzie dla Młodzieży im. Karola Wielkiego - tutaj

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.