Data publikacji: 11.04.2024

Żywność śniadaniowa: Parlament Europejski za lepszym informowaniem konsumentów

.


Parlament za lepszym informowaniem konsumentów

• Kraj pochodzenia miodu musi być wyraźnie widoczny na etykiecie
• Należy opracować unijny system identyfikacji miodu
• Bardziej czytelne informacje o zawartości cukru na etykietach soków owocowych
• Nowe przepisy również dla owoców w dżemach i marmoladach

Przegląd "dyrektyw śniadaniowych" ma na celu pomóc konsumentom w podejmowaniu świadomych i zdrowszych decyzji dotyczących produktów takich jak miód, soki owocowe, dżemy i marmolady.

Parlament zatwierdził w środę tymczasowe porozumienie polityczne z Radą w sprawie zaktualizowanych przepisów dotyczących składu, nazwy, etykietowania i prezentacji niektórych "śniadaniowych" produktów spożywczych, tzw. "dyrektyw śniadaniowych", 603 głosami do 9, przy 10 wstrzymujących się.

W szczególności nowe przepisy będą zapobiegać importowi miodu o sfałszowanym składzie z krajów spoza UE poprzez obowiązkowe i wyraźnie widoczne etykietowanie kraju pochodzenia, a także rozpoczną proces tworzenia systemu identyfikacji miodu. Wprowadzone zostaną również bardziej przejrzyste etykiety dotyczące zawartości cukru w sokach owocowych, a także minimalnej zawartości owoców w dżemach i marmoladach.

Więcej informacji o nowych przepisach znajduje się w komunikacie prasowym opublikowanym po uzyskaniu porozumienia z krajami członkowskimi.

Kolejne kroki

Przepisy muszą teraz zostać również przyjęte przez Radę, zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni później. Kraje UE będą je musiały stosować dwa lata po ich wejściu w życie.

Kontekst

Przegląd unijnych norm handlowych dla niektórych dyrektyw "śniadaniowych" został zaproponowany przez Komisję Europejską 21 kwietnia 2023 roku, w celu aktualizacji obecnych norm, które mają ponad 20 lat.

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.